Untitled Document

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.................................................................................................................................................
New Festival

Click เพื่อเข้าชมภาพบรรยากาศ

     
     
   
00003 คำถามจากคุณ : เสนอ ถามเมื่อ : 2012-05-10
เรื่อง : สนใจเข้าฝึกอบรมเพื่อมาเปิดร้านเองครับ
รายละเอียดคำถาม : - สนใจเข้าฝึกอบรมเพื่อมาเปิดร้านเองครับ แต่ไม่รู้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
- และจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมได้อีกเมื่อไหร่ ผมต้องการจองก่อนไหมครับ
** ยังไม่มีใครเข้ามาตอบคำถาม **

ร่วมตอบคำถาม
1. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย
5. ไม่มีเนื้อหาโฆษณาขายสินค้าหรือบริการ

ชื่อ :

รายละเอียด :

อีเมล์ :


     
   
 
......................................................................................................................................................
 
 
THAI WINDOW FILM ASSOCIATION
เลขที่ 110/10 หมู่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ 13 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร./แฟกซ์ : 034-878403
Copyright (C) 2010 TWFA, All Rights Reserved.